Join the Bulgarian Weather Network

Българска Метео Мрежа (BGWN) е винаги отворена за нови участници да споделят данни от станциите си с BGWN. Нашата цел е да обхванем в едно виртуално пространство всички персонални метео станции имайки цялостен поглед на атмосферните условия в България и близки до границата ни области. Ако сте собственик на персонална метео станция, моля информирайте ни и ще вземем предвид добавянето Ви в нашата мрежа.

Системни изисквания: Участниците трябва да притежават собствена станция и тя да бъде свързана с интернет и постоянно да актуализират с данни интернет страницата си. На този етап можем да теглим данни от потребители с Weather Display, WeatherLink, Cumulus и Virtual Weather Station. За да се запознаете с упътванията как да настроите тези приложения да работят с BGWN, моля натиснете тук. Ако отговаряте на тези изисквания и желаете да се включите, моля попълнете формата по -долу. При въпроси, моля свържете се с нас.

Име и Фамилия:

въведете името.
Погрешно попълнен ел. адрес води до невъзможност за обратна връзка.
Проверете внимателно още веднъж.
ел. адрес:
Локация:
Град(Село), Община
Геогр. ширина:
Геогр. ширина на станцията Ви.
Използвайте: + за N,- за S (пр: +46.361355)
Геогр. дължина:
Геогр. дължина на станцията Ви.
Използвайте: + for E,- за W (пр: 11.028763)
WX Име на интернет страницата Ви:
Име на метео сайта Ви
WX Сайт URL:
URL на сайта ви
WX Метео Станция:
Модела на станцията ви
WX Софтуер:
Софтуера на метео станцията Ви
URL Данни :
URL of data file
Пълен url за clientraw.txt, VWS_stickertags.htm, WeatherLink_stickertags.htm, или WUHU_stickertags.txt
METAR данни от летище най-близо до вашата локация:
пр.: KAST (изисква се за WeatherLink, VWS и WUHU потребители)
Имате ли детектор за мълнии?
Имате ли уеб камера?
Ще добавите ли връзка към нас на сайта си?
Ще инсталирате ли копие на mesomap на вашия метео сайт?


Ще Ви предоставим лесни инструкции как да инсталирате картата след като се присъедините към BGWN.
Допълнителна информация:


Запазваме си правото да одобряваме или отказваме заявления за членство. Благодарим Ви за отделеното време да заявите участие.