Присъединени Регионални Метео Мрежи

   

[Weather, Webcam, Lightning] Weather, Lightning, WebCam, [Weather, Lightning] Weather, Lightning, [Weather, Webcam] Weather, WebCam, [Weather] Weather

About the Global Map

Google Map показва местата на сегашните дъщерни регионалните метеорологични станции участващи в метео мрежата.

cluster marker image маркери с номера показват клъстери от станции - кликнете, за да увеличите картата и за да се покажат станциите. Ако кликнете върху маркер за станция, описателен прозорец ще се отвори и да се покаже наличните функции, връзка към началната страница на станция, регионалните принадлежност за метеостанцията, и моментното състояние на метеостанцията (ако има такива).

Кликнете върху бутона "Начало" в навигационната карта контрол, за да се възстанови картата на първоначалното ниво на увеличение.

Присъединени Регионални Метео Мрежи

1390 метеостанциите във филиалите на световните метео мрежи от 2020-07-19 11:06:55 UTC

Map data from Affiliated Regional Networks and scripts from Saratoga-Weather.org.
Ако имате лична метеорологична станция, можете да подадете електронна поща (през вградената ел. форма)за да визуализираме данните от нея в нашата метео мрежа.